tisdag 28 december 2010

p. lagerkvist


Jag ville veta men fick bara fråga, jag ville ljus men fick bara brinna. Jag begärde det oerhörda men fick bara leva. Jag beklagade mig. Men ingen förstod vad jag menade.

Inga kommentarer :