söndag 17 april 2011

smaksinnet


Hur ska jag kunna läppja solen
när jag förlorat mitt smaksinne