torsdag 5 maj 2011

jag väntar, jag förmultnarJag vandrar runt som i en labyrint, jag väntar, jag väntar, jag sitter här och väntar på er så länge det behövs och ni vissnar, ni törstar ihjäl, ni dör ifrån mig, ni finns inte i mitt hjärta längre, ni ruttnar, ni förmultnar, i timtal väntar jag, jag skymtar era hökögon, era dammiga fingertoppar, ni byter regelbundet om till era skottsäkra västar och jag väntar, ni ruttar, jag förmultnar.