torsdag 15 september 2011

sorg

Vi känner en sådan oerhör sorg idag

Vi packar noggrant alla våra helveten så att allting ska få plats.

Vi skriver brev till varandra och sover sedan som två så barn.

Vi låter våra brutala liv våldföra sig på oss.

Våra drömmar söver ner oss, förlamar oss, dödar oss.

Vi vandrar på samma snåriga igenväxta stigar igen, igen och igen.